Vigtigt med en høj kvalitet på sikkerhedsprodukter

Når man står for sikkerheden i en virksomhed, så gælder det om at sikre sig, at det vitale IT-udstyr er sikret mod nedbrud, da dette er altafgørende for firmaets drift, at serveren altid er oppe og funktionsdygtig. Dette betyder, man er nødt til at have et dedikeret server rum, hvor virksomhedens servere står sikkert placeret med meget lav risiko for brand, vandskade og tyveri.

Derudover bør man desuden sikre sig, at der er anvendt kvalitetskomponenter til både server men også til de perifere udstyr, der omfatter routere, switche, og multipleksere og ikke mindst kablingen mellem enhederne.

Kabelføringen ved serverne

Man bør placere serverne strategisk i forhold til andet udstyr i lokalet, således de ikke opsamler varme, og derfor bør de stå på et ventileret underlag med udsugningsanlæg. Det kan være nødvendigt at montere blæsere på de steder, hvor varmen er kraftigst, hvilket ofte er omkring strømforsyningsenheden.

Man bør naturligvis sikre sig, at alle kabler med strøm, LAN og andre signalkabler er tydeligt markeret med navn eller farvekode og placeret med strips eller i kabelbakker, så man på den måde aldrig falder i kablerne, og det er nemt at servicere og fejlsøge og foretage diagnostics. I visse tilfalde kan det være nødvendigt at montere sensorer og kamera i lokalet, således en tekniker altid kan gå online og kontrollere status for serveren.

Dette IT udstyr skal normalt kunne fungere upåklageligt i en længere årrække, så derfor bør man tjekke komponenternes specifikationer og ikke blot anskaffelsesprisen, da pris og kvalitet ofte følges ad. Det er ofte en kostbar løsning at købe billigt udstyr, der jo ikke er beregnet til brug i mange år i professionelt regi.

Man må derfor ikke spare på sikkerhedsprodukter, der skal anvendes for at sikre serverne, da man derved kan have et velfungerende IT system i hele bygningen til virksomhedens infrastruktur.

Øvrigt teknisk sikkerhedsudstyr

Når man er i gang med at installere vigtige sikkerhedsprodukter i virksomheden primært i server rummet, så bør man anvende solide stikkontakter og stikdåser, da en sikker strømforsyning er altafgørende for driften. Der findes en lang række af sikkerhedsprodukter til industrien, der kan anvendes både til maskiner og servere, og det er for eksempel:

  • Sikkerhedslysgitre
  • Sikkerhedscontrollere
  • Nødstop
  • Endestop
  • Sikkerhedsscannere
  • Laserscannere

Ved at anvende denne form for sikkerhedsudstyr af høj kvalitet kan man undgå ulykker og skader, og de fungerer under alle forhold herunder høje eller lave temperaturer samt vind, regn og lignende.