Find den bedste leder til IT-projektet med executive search

I et stort og komplekst IT-projekt gælder det om at anvende kvalificerede medarbejdere, og lederen af projektet skal også have unikke egenskaber, for at projektet bliver en succes. Både i private samt offentlige virksomheder og organisationer har vi kendskab om sprængte budgetrammer og tidsfrister på deres store IT-projekter, og visse af disse projekter blev endda kasserede, før de blev færdiggjorte.

Der står ofte mange millioner kroner på spil ved større IT-projekter, og derfor er der virkelig behov for at finde de helt rette medarbejdere, således de med deres specielle kundskaber kan færdiggøre et IT-projekt indenfor dets rammer både økonomisk samt tidsmæssigt.

Den sikre løsning på medarbejderproblemet er executive search, hvor man headhunter de vigtige medarbejdere til et givent projekt. Mange gange kan der være tale om ledere med blandt andet disse titler: CEO (direktør), CFO (finans), CSO (salg) eller CTO (teknik).

Executive search er effektiv lederrekruttering

Det får som regel altid alvorlige økonomiske og imagemæssige konsekvenser for et firma, hvis de har fået ansat en leder uden de rette egenskaber og kvalifikationer. Heldigvis kan man med gennemprøvede og veldokumenterede udvælgelsesprocesser i dag relativt nemt finde de bedst kvalificerede medarbejdere til et givent projekt. Denne udvælgelsesproces kaldes blandt professionelle rekrutteringsfirmaer for executive search. Processen består af flere faser såsom:

  • En grundig foranalyse.
  • En gennemgang af strategi, organisation, branche samt kompetenceniveau.
  • Afklaringen af stillingsprofilen.
  • Beskrivelse af indholdet i jobbet herunder en præcis beskrivelse af ansvarsområder, arbejdsopgaver, succeskriterier, udfordringer i jobbet, karrieremuligheder, forventet rejseaktivitet samt ramme for lønpakken.
  • Udfærdigelse af en kandidatprofil herunder kompetencer indenfor sprog, IT, uddannelse, bopæl men også de faglige kompetencer.
  • Udfærdigelse af en personbeskrivelse, der matches mod virksomhedens krav til kandidatens personlige egenskaber.

 

Når disse punkter er bearbejdede grundigt, så vil virksomheden have en eksklusiv liste over kompetente og motiverede kandidater til jobbet, hvorefter disse hver især skal ind til en personlig samtale og vurderes individuelt, så virksomheden kan træffe det endelige valg.

Hvordan kan virksomheder finde effektive rekrutteringsfirmaer?

På nettet har virksomhederne mulighed for at søge efter dygtige rekrutteringsfirmaer, idet man bør samarbejde med etablere rekrutteringsfirmaer, der gennem årene har haft stor succes med at headhunte de rette medarbejdere. I visse tilfælde bør rekrutteringsfirmaet udvise diskretion i deres headhuntning, hvis der er tales om executive search på en leder. Firmaet Unique Human Capital har foretaget executive search gennem flere år med stor succes, og til hver executive search opgave anvender de et kvalificeret team bestående af researchere, konsulenter og supportere.